Sharity, maatschappelijk organisatiebureau voor

Ondernemen met hart, hoofd en handen.


Derde editie MNE 2019

Op donderdag 19 september 2019 vond de derde netwerkbijeenkomst van 2019 plaats met als thema ‘De kracht van diversiteit’. De bijeenkomst vond plaats in de Raadzaal van het Raadhuis Ede.

Diversiteit speelt op veel gebieden. Daarom vonden we het vanuit Maatschappelijk Netwerk Ede belangrijk om dit thema met elkaar op en aan te pakken. Op het gebied van gelijkwaardigheid worden en voelen grote groepen in onze samenleving zich achtergesteld, of hooguit getolereerd. Op het gebied van diversiteit zijn bijvoorbeeld onze teams, organisaties, instellingen en stichtingen in het sociaal domein te vaak eenzijdig van menselijke samenstelling. Willen we een krachtige (Edese) samenleving met elkaar creëren, dan moeten we alleen al deze twee zaken wezenlijk anders met elkaar invullen. Vanuit een aantal basale waarden en vanuit gevarieërde teams.

Voor dit thema hebben we een krachtig, visionair en gepokt en gemazelde spreker gevonden in de persoon van Jos Artz. Jos heeft een geweldig ontwikkelingspad bewandeld. Van begeleider in de zorg, tot zorgmanager, manager diversiteit en schrijver. Hij was adviseur van Eberhard van der Laan en Staatssecretaris (van VWS) Paul Blokhuis heeft zijn boek 'De blauwe biotoop' gerecenseerd. Vanuit ArtzAdvies jaagt hij in tal van Nederlandse gemeenten diversiteitsprogramma's aan. Met als kroon het VARIIS-programma voor het sociaal domein van de gemeente Apeldoorn. Dit programma stimuleert het werken vanuit gelijkwaardigheid en waardering voor diversiteit. Het programma kent een vijftal uitgangspunten:

1. Iedereen is uniek
2. Iedereen is gelijkwaardig
3. Diversiteit als meerwaarde
4. Behoud van eigen identiteit als voorwaarde
5. Van hieruit duurzaam en krachtig verbonden zijn met uw doelgroep binnen onze samenleving 

Daarnaast staat Jos vijf veranderingen voor om echt verandering te brengen in hoe wij met elkaar omgaan met diversiteit. Daarin nam hij ons 19 september mee en na zijn presentatie namen we tijd in om hier met elkaar van gedachten over te wisselen.

Al met al een geslaagde middag om op terug te kijken.

terug naar nieuws
©2024 Sharity - REALISATIE: Schmeits websolutions