Sharity, maatschappelijk organisatiebureau voor

Ondernemen met hart, hoofd en handen.


Gemeenten

Sharity werkt veelvuldig samen met gemeenten. Bij de organisatie van o.a. Beursvloeren en Maatschappelijke Netwerken wil Sharity dat gemeenten nauw betrokken zijn. Zo kan Sharity het gevormde lokale beleid meenemen in de uitvoer van deze maatschappelijke evenementen met een grote verscheidenheid aan stakeholders. En ontstaat er samenhang tussen lokaal/regionaal beleid. Maar dankzij de vele contacten en de kennis van het sociaal domein en de commerciële sector doet Sharity meer.

Sharity organiseert op professionele wijze bijeenkomsten en themadagen voor Gemeenten, ondersteunt bij het concretiseren van de maatschappelijke opbrengst van de inzet van maatschappelijke organisaties en sluit met haar verbindende kracht en breed netwerk aan bij projectgroepen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Wilt u de zakelijke, sociale en overstijgende blik van Sharity als aanvulling op uw beleidsvorming? Of wilt u de organisatiekracht van Sharity voor uw eigen lokale Beursvloer, Maatschappelijk Netwerk of andere bijeenkomsten? Wij horen graag van u.


Bedrijven en maatschappelijke organisaties verbinden en duurzaam laten samenwerken

Hoe breng je bedrijven met een aanbod en maatschappelijke organisaties met een hulpvraag met elkaar in contact? En hoe laat je ze samenwerken op een manier die duurzaam is? Hoe zorg je ervoor dat bedrijven in jouw gemeente zich ook lokaal verbonden weten en zich op een sociaal maatschappelijke manier gedragen? Al heel wat gemeenten hebben daar een oplossing voor gevonden in De maatschappelijke Beursvloer een concept van Sharity. In ruim 50 Nederlandse gemeenten wordt jaarlijks een maatschappelijke Beursvloer georganiseerd. Vraag en aanbod worden met gesloten beurs uitgewisseld tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Is er in jouw gemente nog geen Beursvloer of vallen de resultaten van de bestaande Beursvloer tegen? Neem contact met ons op.

Een succesvolle Beursvloer is geen vanzelfsprekendheid. Het bedrijfsleven dient de meerwaarde in te zien van hun maatschappelijke betrokkenheid. Maatschappelijke organisaties moeten goed voorbereid worden in het concretiseren van de hulpvragen en het pitchen bij de aanbieders. Daarnaast moet een stevige communicatiemachine opgezet worden, financiële middelen worden vergaard, hoekmannen en -vrouwen en andere vrijwilligers worden ingeschakeld en op de Beursvloerdag zelf een stijlvolle locatie in de sfeer van de Beursvloer worden omgetoverd. Sharity organiseert maatschappelijke Beursvloeren van A tot Z maar kan ook een lokale projectgroep aansturen. We zijn er ook als het gaat om coaching van een lokale projectleider én hebben diverse middelen tot onze beschikking zoals een website of matchwall. Allemaal met als doel een geslaagde Beursvloer voor jouw gemeente neer te zetten.

Animatie maatschappelijke Beursvloer: Animatie

Maatschappelijke organisaties duurzaam verbinden

Hoe verbind je alle maatschappelijke organisaties in een gemeente met elkaar? En dan het liefst op een duurzame manier.  

Over het algemeen maken deze organisaties te weinig gebruik van elkaars kracht, kennis, kunde, middelen en methodieken. Soms doen ze zelfs hetzelfde of hebben ze een duidelijke overlap. De huidige tijd vraagt juist ook van deze organisaties ondernemender te zijn en effectiever gebruik te maken van mensen en middelen. In de ogen van Sharity begint dit alles bij het structureel bouwen aan de relaties tussen deze organisaties. Maatschappelijk Netwerk is hierop hét antwoord.  

In Ede draait al voor het negende jaar Maatschappelijk Netwerk Ede met liefst 80 organisaties als lid. Jaarlijks worden vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd met een programma rond een actueel thema, pitches en ruimte voor netwerken. De Gemeente Ede is een belangrijke samenwerkingspartner net als welzijnsorganisatie Malkander. Sharity voert het projectleiderschap. Dit bevalt alle partijen goed en na gedegen vooronderzoek blijkt ook uit het almaar groeiende ledenaantal dat de behoefte onder de maatschappelijke organisaties voor een structurele netwerkclub groot is. 

In Veenendaal draait het Maatschappelijk Netwerk nu 1,5 jaar.

Sharity kan ook in jouw gemeente een Maatschappelijk Netwerk opzetten en aansturen. Maar je kunt ook ons Maatschappelijk Netwerkpakket aanschaffen om een lokale partij uw eigen Maatschappelijk Netwerk op te laten zetten. Dit pakket bestaat onder andere uit een logo en huisstijl, uitgewerkte businesscase, communicatiemiddelen, een dummy voor de interactieve website, uitgewerkte programma's en coachingsuren. Nieuwsgierig? We staan je graag te woord.

©2024 Sharity - REALISATIE: Schmeits websolutions