Sharity, maatschappelijk organisatiebureau voor

Ondernemen met hart, hoofd en handen.


Cultuursensitief werken

Cultuursensitief werken was het onderwerp van de tweede netwerkbijeenkomst van Maatschappelijk Netwerk Ede. Zo'n 60 gasten kwamen naar de CHE om te luisteren naar de lezing van Cor Hoffer.

Cultuursensitief Werken betekent; werken op een manier dat je je bewust bent van de effecten die culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben op het alledaagse leven van mensen en daar rekening mee houdt in het contact dat je hebt met anderen. De praktijk leert dat professionals en vrijwilligers in het sociaal domein de communicatie met cliënten/leden/gasten met een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond soms als problematisch ervaren. Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn: onbekendheid met en onzekerheid over de invloed van cultuur en levensbeschouwing op casuïstiek en schroom om hierover in gesprek te gaan met betrokkenen. Het gevolg is dat zowel diagnostiek/inventarisatie van problemen als behandeling/begeleiding moeizaam verlopen. Daardoor is de geboden zorg en begeleiding minder effectief en kunnen professionals en cliënten gefrustreerd raken, hetgeen tot voortijdige beëindiging van het contact kan leiden.

In zijn lezing reikte Cor Hoffer vanuit een antropologisch perspectief de deelnemers enkele handvatten aan, waarmee zij hun (vrijwilligers)werk kunnen laten aansluiten bij een veranderende zorgpopulatie.

We kijken terug op een mooie en interessante bijeenkomst.

terug naar nieuws
©2024 Sharity - REALISATIE: Schmeits websolutions